top of page

RealBright

RealBright selskaberne har til formål at skabe et attraktivt afkast til sine investorer via investering i fast ejendom. Afkastet optimeres gennem kompetent udvælgelse, udvikling og administration af bolig- og erhvervsudlejningsejendomme. Der lægges afgørende vægt på, at afkastet skabes gennem målrettet fokus på den løbende drift og optimering af cash flow, og at værdistigningerne er en afledt konsekvens heraf. Porteføljerne i de enkelte RealBright selskaber sammensættes i tæt samarbejde med ejerkredsen.

nick-samoylov-HrBp60Km7H4-unsplash.jpg

Det er målsætningen at opbygge et professionelt investorfællesskab mellem de medvirkende investorer i det enkelte RealBright selskab. Det er ligeledes vigtig for os, at de medvirkende investorer kender og har tillid til hinanden. Ejendomsinvesteringer er langsigtede og cykliske investeringer, hvor det er afgørende for afkastet, at man deler målsætning og tilgang til, hvordan målsætningen realiseres.      

Det er en grundlæggende værdi, at strukturen i selskaberne er robust og kan modstå de forventelige markedsudsving som måtte komme i en cyklisk investering. Alle investeringer struktureres i ”single purpose” selskaber. Det er målsætningen, at belåningen af ejendommene skal udgøre min. 60 -70% af ejendommenes købspris. Belåningen, der optages som realkreditfinansiering, sker på non-recourse vilkår således at investorerne alene hæfter med deres indskud. Sammensætning af belåning vil muliggøre løbende gældsafvikling samt løbende udbytteudlodning af overskudslikviditet til selskabets ejerkreds.

 

bottom of page