top of page

Bright Equity

Bright Equity er et fælles investeringsselskab med fokus på direkte investeringer i erhvervsvirksomheder. Målet er, sammen med øvrige ejere/ledelse, at udnytte selskabets fulde potentiale.

En målrettet søge- og udvælgelsesproces, kombineret med evnen til at sætte det rigtige hold i og rundt om virksomheden for at yde et aktivt ejerskab, er kernen i Bright Equitys strategi. Vi ønsker aktivt at bidrage med den viden og erfaring, vi har, ligesom vi håber at vi med vores finansielle styrke kan sikre, at virksomheden forløser sit fulde potentiale.

Vi ved, at det at udvikle en virksomhed, ikke er en lineær proces men i høj grad en dynamisk proces med Ups and Downs. Det er ikke et spørgsmål OM du bliver udfordret, men i højere grad HVORDAN udfordringer takles.

Det, der betyder noget for os er, at vi kan udvikle og drive en succesfuld virksomhed sammen. Det er ikke afgørende, at vi har majoriteten, hvis bare vi har klare aftaler for vores samarbejde.

Bright Equity har ikke et fast defineret segment/industrifokus. Fokus er rettet mod den konkrete virksomheds potentiale i den givne industri, kombineret med det team, der skabes rundt om virksomheden, med henblik på at udnytte potentialet.

Bright Equity er stiftet af ejerledere og derfor funderet i klassisk langsigtet ejerledertænkning med stor fokus på eksekveringskraft, vækst og udvikling. Strukturen i Bright Equity betyder, at selskabet har en større fleksibilitet end traditionelle kapitalfonde når det kommer til ejertid/investeringshorisont og struktur. Bright Equity kan således bidrage med en kombination af kapitalindskud og lån.

Det er således oplagt at tænke Bright Equity når en virksomhed står overfor store investeringer, behov for styrket finansiel robusthed, restrukturering, skift i ejerkreds, styrkelse af ejerkreds, MBI og MBO.

Hvis du mener, at Bright Equity kunne være en interessant samarbejdspartner for/investor i din virksomhed, så kontakt os.

 

Vi tager altid gerne en uforpligtende dialog for at afdække, om Bright Equity kan være den rigtige samarbejdspartner for dig og din virksomhed.

 

Det handler om at kunne skabe værdi sammen.

bottom of page